top of page

Neurorehabilitacja

Neurorehabilitacja

Neurorehabiliacja według podziału nauk jest częścią neurologii odtwórczej.

Wspiera oddziaływanie na układ nerwowy, tak by możliwe stało się odtworzenie struktur, funkcji ciała lub aktywności człowieka w zależności od możliwości i od choroby. Dzięki neurorehabilitacji pacjent może wrócić do dawniej pełnionych ról społecznych lub może je zmodyfikować.

Największą grupę pacjentów wymagających tej specjalistycznej formy terapii stanowią pacjenci po udarze mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, ze stwardnieniem rozsianym i chorobą Parkinsona.

LOGO VdAN.png
bottom of page